Condnsipack

Současná generace kondenzačních kotlů Condensinox a Modulo Control s unikátním řešením technických parametrů zaručuje 4 stupně úspor paliva:

První stupeň spočívá v kondenzaci, při které je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT.

Druhým stupněm je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu modulu. Hořák s předsměšováním paliva (zemního plynu nebo propanu) se vzduchem zajišťuje díky konstantnímu poměru vzduch/plyn maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivin (tř. NOx 5) a garantuje tak splnění i těch nejpřísnějších emisních norem.

Třetím stupněm je kaskádová ekvitermní regulace. Digitálně komunikuje s jednotlivými moduly a řídí jejich provoz. Optimalizuje tak tepelnou pohodu v domě a zvyšuje stupeň využití celého systému a ekonomiku jeho provozu. Umožňuje přesné kopírování tepelné ztráty objektu.

Čtvrtým stupněm je široká lineární modulace jednotlivých modulů. Ta umožňuje dosažení rovnoměrného vytápění objektu po celou topnou sezónu. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny je plně postačujících 25 - 50 % vypočteného výkonu kotelny. Všechny zdroje tepla, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování stejně vysoké účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů Condensinox je schopnost pracovat s maximální účinností i během nejběžnějších teplot okolo 0 °C, kdy k pokrytí aktuálních ztrát postačuje pouhá 1/3 vypočteného výkonu. Pokud není tento parametr splněn a kotle jsou provozovány mimo svůj pracovní rozsah, začínají tzv. cyklovat. Standardní kotle takovýchto cyklů okolo 40 000 ročně. I laikovi musí být jasné, jaký závěr lze z těchto údajů vyvodit.