Kondenzační kotle Varblok Modumax

Varblok ModumaxŘada kotlů Varblok ModuMax MK3 (dříve Hamworthy Wessex ModuMax) byla navržena tak, aby splňovala podmínky pro jejich použití ve většině komerčních objektů. Nabídku tvoří dvě velikosti modulů - série 100 a série 200, které mají modulační rozsah 20-100 % výkonu. To spolu s optimální volbou potřebného počtu modulů umožní přesné kopírování tepelné ztráty objektu za všech provozních podmínek během celé topné sezóny.

Kotle Varblok ModuMax MK3 série 100 jsou určeny pro použití v komerčních objektech střední velikosti (do 360 kW) a mají jednotkový výkon 120 kW. Každý modul umožňuje modulaci výkonu v poměru 5:1.

Kotle Varblok ModuMax MK3 série 200 jsou určeny pro použití ve větších komerčních objektech (nad 400 kW) a mají jednotkový výkon 250 kW při stejném modulačním rozsahu v poměru 5:1 jako kotle série 100.

Všechny kotle Varblok ModuMax MK3 jsou vybaveny řídicím systémem Siemens LMS14, který využívá komunikační systém se sběrnicí LPB, která zjednodušuje požadavky na ovládací prvky prostřednictvím připojovacích modulů, integraci kotle a možnost začlenění do řídicího systému budovy. Doplňkový kaskádový řídicí modul RVS43.345 je schopen řídit až 16 modulů v instalacích s více kotli.

Kotle lze uspořádat vodorovně nebo svisle až do výšky tří modulů a maximálně tak využít prostor. Kotle sestavené ze dvou nebo tří modulů jsou dodávány zkompletované včetně sdruženého kouřovodu.

Sestava1 kotel2 kotle3 kotle
1 modul kotel kotel kotel
Série 100 25-120 kW 25-240 kW 25-360 kW
Série 200 50-250 kW 50-500 kW 50-750 kW

Sestava1 kotel2 kotle3 kotle
2 moduly kotel kotel kotel
Série 100 25-240 kW 25-480 kW 25-720 kW
Série 200 50-500 kW 50-1000 kW 50-1500 kW

Sestava1 kotel2 kotle3 kotle
3 moduly kotel kotel kotel
Série 100 25-360 kW 25-720 kW 25-1080 kW
Série 200 50-750 kW 50-1500 kW 50-2250 kW


Při výběru kotlů je třeba vzít v úvahu náklady na údržbu a servis po celou dobu jejich životnosti. Volba kotlů s příliš malým výkonem neúměrně zvyšuje náklady na servis, zatímco volba kotle s příliš velkým výkonem snižuje možnost zálohování a zmenšuje spolehlivost zdroje tepla. Proto je důležité vybrat kotle s optimálním výkonem a volbou vhodného počtu modulů dosáhnout rovnováhy mezi náklady po celou dobu životnosti a vlastní spolehlivostí zdroje tepla.

  • Přesně přizpůsobená velikost modulu snižuje počet potřebných modulů
  • Menší počet modulů snižuje náklady na servis
  • Tři moduly na kotel zkracují délku instalace a snižují náklady na instalaci
  • Integrované kaskádové řízení zjednodušuje provoz
  • Snadnější sdílení zátěže snižuje opotřebení