Konstrukce kotlů

Kotle Wessex ModuMax mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kotle jsou obvykle dodávány úplně sestavené, ale v případě obtížně přístupných prostor kotelny je možné zjednodušit manipulaci snadným oddělením jednotlivých modulů. Vnější povrch kotlů je tvořen lakovanými krycími panely a plastovými kryty. Každý sestavený kotel má základnu v paletovém provedení, lze jím snadno manipulovat paletovým vozíkem a bez problémů projde standardními jednokřídlovými dveřmi.

Tepelný výměník

VýměníkVšechny kotle Wessex ModuMax mají válcový primární tepelný výměník s vysokou účinností. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli, která plně odolává přirozeným korozním účinkům kondenzátu. Trubky na obou koncích zasahují do litinových trubkovnic. Tyto trubkovnice svým rozčleněním zajišťují rovnoměrný průtok každou trubkou. Trubky o průměru 22 mm v kombinaci s vysokými průtokovými rychlostmi vody snižují riziko ucpání na rozdíl od alternativních konstrukcí tepelných výměníků s užšími vodními cestami.

Zapalování žhavicí elektrodou

Plně automatického zapalování je dosahováno pomocí zapalovacího systému s žhavící elektrodou. Tento vysoce účinný a spolehlivý způsob zapalování vyžaduje méně údržby než tradiční jiskrové zapalování a eliminuje elektrické rušení, které se někdy vyskytuje u jiskrového systému. Kontrola plamene je zajištěna ionizační elektrodou.

Řízení spalovacího poměru

K přesné lineární regulaci množství směsi plynu se vzduchem vstupující do hořáku je využito efektu venturiho trubice. Regulace měří pokles tlaku vzduchu v difuzéru na vstupu ventilátoru a podle toho upravuje tlak plynu.

Přívod spalovacího vzduchu

Spalovací vzduch je přiváděn do difuzéru přes speciální konstrukci pláště kotle, ve které je předehříván. Průtok spalovacího vzduchu pak tvoří izolaci vnějších panelů kotle. Předehřev spalovacího vzduchu zvyšuje celkovou účinnost zařízení.

Hořák

HořákVálcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menších emisí NOx.

Termostaty

Všechny kotle Wessex ModuMax jsou vybaveny limitními termostaty s ručním resetem, pracujícími v rozsahu 90 - 110°C. Normálně jsou od výrobce nastaveny na 100°C. Termostat s elektronickou regulací teploty reguluje teplotu průtoku kotlem do maximální teploty 90°C. Z důvodu přizpůsobení instalacím s více kotli lze limitní termostat nastavit až na 110°C, avšak pokud jsou termostaty na regulaci kotlů nastaveny na vyšší teplotu než 83°C, musí být zajištěn odpovídající tlak v systému ÚT. Kotle ModuMax též obsahují snímače výstupní a vratné teploty, které společně se snímačem průtoku řídí pracovní bod pro modulaci kotle.

Vodní systém

Kotle Wessex jsou zkonstruovány pro maximální pracovní tlak 10 bar. Každý modul je dodáván s výstupem pro pojistný ventil (nedodává Hamworthy). V případech, kdy má voda přiváděná do kotle vysokou tvrdost, je doporučena její úprava k zamezení usazování vodního kamene nebo kalu ve vodních cestách v kotle.

Elektrické napájení

Pro každý modul je doporučen nezávislý vypínač a jištěné napájení pro zajištění možnosti vypínání jednotlivých modulů beze ztráty funkce celého kotle. Jednofázové napájení, 230 V, 50 Hz.

Dálková signalizace

Všechny modely jsou standardně vybaveny kontakty bez napětí na signalizaci běžných závad a normálního běhu. Kontakty jsou kompatibilní s BMS a umožňují připojení kotle k řídicímu systému budovy za účelem monitorování provozu a stavu kotle.