Prostorové nároky kotle

Condensinox typ A B C H
60 200 150 200 1750
80, 100 500 365 500 1980


Condensinox - prostorové nároky