Technické parametry kotlů

Condensinox 60Condensinox 80Condensinox 100
Výkonový rozsah při 80/60°C kW 12-60 16-80 19,4-97
Tepelný výkon 50/30°C kW 13-65,5 16,7-87,5 20,7-105,5
Modulační rozsah % 20-100 20-100 20-100
Jmenovitý tepelný příkon 80/60°C kW 12,4-62,1 16,5-82,7 19,5-100
Normovaný stupeň využití při 30% zatížení (podle EN 303) % 109,2 110 110,4
Provozní přetlak max./min. bar 4,0/1,0 4,0/1,0 4,0/1,0
Max. výstupní teplota °C 85 85 85
STB - pojistná teplota °C 106 106 106
Minimální průtokové množství m3/h 0 0 0
Tlaková ztráta kotle při Delta 20K mbar 3,5 1,8 2,6
Jmenovitý průtok výměníkem kotle m3/h 2,6 3,4 4,2
Objem vodní náplně l 88 136 128
Hmotnost kotle (bez vodní náplně, včetně opláštění) kg 140 215 225
Pohotovostní ztráty při t = 30K W 95 124 157
Maximální spotřeba ZP G20 m3/h 6,6 8,7 10,6
Tlak plynu za provozu min./max. mbar 17-25 17-25 17-25
Teplota spalin 80/60°C °C 85 80 82
Hmotnostní průtok spalin max. g/s 28,3 38,5 46,5
Teplotní třída spalin - T120 T120 T120
Normovaný emisní faktor NOx, třída č. 5 (podle EN 483) mg/kWh 31 33 39
Normovaný emisní faktor CO mg/kWh 8 7 7
Obsah CO2 ve spalinách při výkonu max./min. % 9,0/ 8,5 9,0/ 8,5 9,0/ 8,5
Dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin Pa 160 120 120
Hluk při spalování - provoz závislý na vzduchu z kotelny dB 60 64 67
Hluk odtahu spalin, emitovaný ze spalinového hrdla dB 57 56 58
Průtok spalovacího vzduchu m3/h 80 108 131
Přípojky výstup/zpátečky G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4
Přípojka plynu G 1/2 G 3/4 G 3/4
Pojistný ventil 4 bar R 3/4 R 3/4 R 3/4
Přípojka spalin (hrdlo) mm 80 100 100
Přípojka přiváděného vzduchu (hrdlo) mm 125 150 150
Přípojka odvodu kondenzátu mm 25 25 25
Množství kondenzátu (zemní plyn) 40/30°C l/h 6,7 7,3 8,1
Hodnota pH kondenzátu - 4,2 4,2 4,2
Elektrické napájení V/Hz 230/50 230/50 230/50
Elektrické krytí IP 20 20 20
Vlastní elektrická spotřeba min./max. výkon W 94/150 183/320 183/320
Max. provozní proud A 0,9 2,0 2,0
Šířka mm 595 695 695
Hloubka mm 670 779 779
Výška mm 1494 1728 1728