Technické parametry Wessex Modumax 100-300

Model kotle   100/100ci 100/200ci 100/300ci
Počet modulů   1 2 3
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C pro zemní plyn H kW 20–97,5 20–195 20–292,5
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C pro zemní plyn H kW 22–99,5 22–199 22–298,5
Normovaný stupeň využití 80/60 °C % 103,5 103,5 103,5
Normovaný stupeň využití 50/30 °C % 106,6 106,6 106,6
Provozní přetlak max./min. bar 10/1 10/1 10/1
Maximální teplota výstupu °C 90 90 90
STB - pojistná teplota °C 100 100 100
Minimální průtok modulem m3/h 0,8 0,8 0,8
Jmenovitý průtok modulem při T 20K m3/h 4,3 4,3 4,3
Tlaková ztráta modulu při T 20K mbar 20 20 20
Součinitel průtoku kv modulu - 31,5 31,5 31,5
Objem vody v modulu l 16 16 16
Pohotovostní ztráty při 70 °C W 270 540 810
Maximální spotřeba ZP G20 m3/h 10,8 21,6 32,4
Tlak plynu za provozu min./max. mbar 15–25 15–25 15–25
Teplota spalin 80/60 °C °C 70 70 70
Teplota spalin 50/30 °C °C 42 42 42
Hmotnostní průtok spalin max./min. g/s 42,4 / 6,7 84,8 / 13,4 127,2 / 20,1
Teplotní třída spalin - T120 T120 T120
Normovaný emisní faktor NOx, třída č. 5 mg/kWh 37 37 37
Normovaný emisní faktor CO mg/kWh 32 32 32
Obsah CO2 ve spalinách při výkonu max./min. % 9,0 +-0.1 9,0 +-0.1 9,0 +-0.1
Dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin Pa 150 150 150
Průtok spalovacího vzduchu m3/h 116,7 233,4 350
Přípojky výstup/zpátečka " G 1 1/2" M G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Přípojka plynu " Rp 1" Rp 1" Rp 1"
Pojistný výstup " R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Výstup odvodu spalin/sdruž. odvodu spalin mm 100 180 180
Přívod spalovacího vzduchu do modulu mm 100 100 100
Přípojka odvodu kondenzátu mm 32 32 32
Množství kondenzátu (zemní plyn) 40/30 °C l/h 8,8 17,6 26,4
Hodnota pH kondenzátu - 4,2 4,2 4,2
Elektrické napájení V/Hz 230/50 230/50 230/50
Elektrické krytí IP 20 20 20
Maximální příkon W 170 340 510
Elektrické jištění modulu A 10 10 10
Spouštěcí/provozní proud A 1,2/0,8 2,4/1,6 3,6/2,4
Hladina akustického tlaku max./min. (odstup 1 m) dB 60/47 60/47 60/47
Hmotnost (bez vody, vč. opláštění) kg 180 355 540
Šířka mm 700 700 700
Hloubka mm 1200 1200 1200
Výška mm 900 1420 1980