Technické parametry Wessex ModuMax 120-360

Model kotle   120/120ci 120/240ci 120/360ci
Počet modulů   1 2 3
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C pro zemní plyn H kW 23–119 23–222 23–333
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C pro zemní plyn H kW 25–120 25–240 25–360
Normovaný stupeň využití 80/60 °C % 103,5 103,5 103,5
Normovaný stupeň využití 50/30 °C % 106,6 106,6 106,6
Provozní přetlak max./min. bar 10/1 10/1 10/1
Maximální teplota výstupu °C 90 90 90
STB - pojistná teplota °C 100 100 100
Minimální průtok modulem m3/h 0,8 0,8 0,8
Jmenovitý průtok modulem při T 20K m3/h 5,2 5,2 5,2
Tlaková ztráta modulu při T 20K mbar 27 27 27
Součinitel průtoku kv modulu - 31,5 31,5 31,5
Objem vody v modulu l 16 16 16
Pohotovostní ztráty při 70 °C W 290 580 870
Maximální spotřeba ZP G20 m3/h 12,7 25,4 38,1
Tlak plynu za provozu min./max. mbar 15–25 15–25 15–25
Teplota spalin 80/60 °C °C 70 70 70
Teplota spalin 50/30 °C °C 42 42 42
Hmotnostní průtok spalin max./min. g/s 54,5/7,3 109/14,6 163,5/21,9
Teplotní třída spalin - T120 T120 T120
Normovaný emisní faktor NOx, třída č. 5 mg/kWh 37 37 37
Normovaný emisní faktor CO mg/kWh 32 32 32
Obsah CO2 ve spalinách při výkonu max./min. % 9,0+-0,1 9,0+-0,1 9,0+-0,1
Dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin Pa 150 150 150
Průtok spalovacího vzduchu m3/h 135,6 271,2 406,8
Přípojky výstup/zpátečka " G 1 1/2" M G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Přípojka plynu " Rp 1" Rp 1" Rp 1"
Pojistný výstup " R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Výstup odvodu spalin/sdruž. odvodu spalin mm 100 180 180
Přívod spalovacího vzduchu do modulu mm 100 100 100
Přípojka odvodu kondenzátu mm 32 32 32
Množství kondenzátu (zemní plyn) 40/30 °C l/h 10,2 20,4 30,6
Hodnota pH kondenzátu - 4,2 4,2 4,2
Elektrické napájení V/Hz 230/50 230/50 230/50
Elektrické krytí IP 20 20 20
Maximální příkon W 170 340 510
Elektrické jištění modulu A 10 10 10
Spouštěcí/provozní proud A 1,2/0,8 2,4/1,6 3,6/2,4
Hladina akustického tlaku max./min. (odstup 1 m) dB 60/47 60/47 60/47
Hmotnost (bez vody, vč. opláštění) kg 180 355 540
Šířka mm 700 700 700
Hloubka mm 1200 1200 1200
Výška mm 900 1420 1980