Technické parametry Wessex ModuMax 200-600

Model kotle   200/200ci 200/400ci 200/600ci
Počet modulů   1 2 3
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C pro zemní plyn H kW 40–194,4 40–388,8 40–583,2
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C pro zemní plyn H kW 42–199,5 42–399 42–598,5
Normovaný stupeň využití 80/60 °C % 102,5 102,5 102,5
Normovaný stupeň využití 50/30 °C % 105,4 105,4 105,4
Provozní přetlak max./min. bar 10/1 10/1 10/1
Maximální teplota výstupu °C 90 90 90
STB - pojistná teplota °C 100 100 100
Minimální průtok modulem m3/h 1,7 1,7 1,7
Jmenovitý průtok modulem při T 20K m3/h 8,6 8,6 8,6
Tlaková ztráta modulu při T 20K mbar 246 246 246
Součinitel průtoku kv modulu - 17 17 17
Objem vody v modulu l 22 22 22
Pohotovostní ztráty při 70 °C W 310 620 930
Maximální spotřeba ZP G20 m3/h 21,4 42,8 64,2
Tlak plynu za provozu min./max. mbar 15–25 15–25 15–25
Teplota spalin 80/60 °C °C 72 72 72
Teplota spalin 50/30 °C °C 45 45 45
Hmotnostní průtok spalin max./min. g/s 83,7/16,8 167,4/33,5 251/50,2
Teplotní třída spalin - T120 T120 T120
Normovaný emisní faktor NOx, třída č. 5 mg/kWh 39 39 39
Normovaný emisní faktor CO mg/kWh 38 38 38
Obsah CO2 ve spalinách při výkonu max./min. % 9,0+-0,1 9,0+-0,1 9,0+-0,1
Dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin Pa 90 90 90
Průtok spalovacího vzduchu m3/h 234 468 702
Přípojky výstup/zpátečka " G 2 1/2" M G 2 1/2" M G 2 1/2" M
Přípojka plynu " Rp 1 1/4" Rp 1 1/4" Rp 1 1/4"
Pojistný výstup " R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Výstup odvodu spalin/sdruž. odvodu spalin mm 150 250 250
Přípojka odvodu kondenzátu mm 32 32 32
Množství kondenzátu (zemní plyn) 40/30 °C l/h 17,6 35,2 52,8
Hodnota pH kondenzátu - 4,2 4,2 4,2
Elektrické napájení V/Hz 230/50 230/50 230/50
Elektrické krytí IP 20 20 20
Maximální příkon W 250 500 750
Elektrické jištění modulu A 10 10 10
Spouštěcí/provozní proud A 1,3/0,9 2,6/1,8 3,9/2,7
Hladina akustického tlaku max./min. (odstup 1 m) dB 65/47 65/47 65/47
Hmotnost (bez vody, vč. opláštění) kg 226 452 678
Šířka mm 700 700 700
Hloubka mm 1450 1450 1450
Výška mm 930 1450 2010